Moja zóna

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Nevädzová 3, Bratislava - mestská časť Ružinov
17327652
2020868564
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
40 tis. €
-89,2 %
2020/2019