Moja zóna

Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda

Jilemnického 11, 929 01 Dunajská Streda
36081078
2021366908
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,53 mil. €
-84,9 %
2020/2019