Obstarávateľ

Ičo
00324035
Adresa
č. 130, 044 73 Buzica
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Mohňanský
E-mail
oubuzica@stonline.sk
Telefónne číslo
+421 554665117

Počet vyhlásených zákaziek


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20
10
0

Vývoj úspor


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 %
20 %
0 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Výstavba komunitného centra v obci Buzica
Stav
Zrušená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Práce
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/Poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
č. 130, 044 73 Buzica
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
255 583,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Áno
Dátum vyhlásenia súťaže
18.09.2018
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
10.10.2018 11:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
Stav
306 448 €
0,1 %
0,6 %
Neúspešný

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1Projektovádokumentácia
Súťažné podklady17.09.2018
+1Oznamovaciapovinnosť 166 1a
Iný dokument k zákazke08.08.2019
+1JED
Súťažné podklady17.09.2018
+1Odôvodnenienezrušenia použitého postupu
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu17.10.2018
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk17.10.2018
+1Informáciao výsledku
Iný dokument k zákazke11.08.2019
+1Správao zákazke Názov *
Správa o zákazke11.08.2019
+1SP
Súťažné podklady17.09.2018
+1Oznamovaciapovinnosť
Iný dokument k zákazke17.10.2018
+1INFORMÁCIAO VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Odkaz na oznámenie13.08.2019