Zaujímajú vás detailné informácie o zákazke?

Jediný komplexný zdroj informácií o všetkých predložených ponukách, dosiahnutých úsporách a všetkých súťažiacich firiem získajte s TRANSPAREX® PROFESSIONAL.

TRANSPAREX® ponúka detailné informácie o každej ukončenej alebo zrušenej zákazke. Kto sa súťaže zúčastnil, akú ponuku predložil, s kým súťažil a proti komu. Ako bola zákazka nastavená, aké boli podmienky účasti ako aj všetky zverejnené dokumenty zákazke. Pri zákazkách, ktoré neboli ukončené je možné nájsť všetky podmienky účasti, súťažné podklady aj doplňujúce dokumenty k zákazke.


    Čo získate s TRANSPAREX® PROFESSIONAL?
  • detailné informácie o zákazke
  • zoznam predložených ponúk vrátane cien a ponúkaných zliav
  • porovnanie navrhovaných cien s podobnými zákazkami
  • identifikácia vzťahov v zákazke
  • grafické znázornenie sídla spoločností, ktoré predložili ponuky
  • kompletná dokumentácia k zákazke vrátane všetkých predložených ponúk

Obstarávateľ

Ičo
35971126
Adresa
Amurská 2, 821 06 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 %
10 %
5 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky
Lieky
Stav
Ukončená
Zákazka je časťou
Nie
Opis predmetu zákazky
Druh zákazky
Tovary
Hodnotiace kritérium
CPV kód
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác
Amurská 2, 821 06 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
3 183 383 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
Nie
Dátum vyhlásenia súťaže
04.07.2016
Koniec lehoty na predkladanie ponúk
21.07.2016 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and t
Lorem Ipsum
99,9 %
7,2 %
Neúspešný
MED - ART, spol. s r.o.
3 150 534 €
99,9 %
7,3 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1INO-Otváranie časti ponúk Kritériá
Iný dokument k zákazke21.07.2016
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk06.07.2016
+1Vysvetlenie súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke13.07.2016
+2Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk10.10.2016
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady30.06.2016
+2Ponuky uchádzačov
Ponuky uchádzačov10.10.2016
+1Súťažné podklady - Návrh na plnenie kritérií
Súťažné podklady30.06.2016
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti10.10.2016
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk16.08.2016
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke10.10.2016