Obstarávateľ

Ičo:35971126
Adresa:Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba:Elena Lukáčová
E-mail:elena.lukacova@nusch.sk
Telefónne číslo:+421 232321829

Počet vyhlásených zákaziek


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600
400
200
0

Vývoj úspor


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 %
10 %
5 %

Informácie o zákazke

Názov zákazky:Lieky
Stav:Ukončená
Zákazka je časťou:Nie
Opis predmetu zákazky:Účinná látka Treprostinilum sol.inf. 20ml, 5,0mg/ml.
Druh zákazky:Tovary
Hodnotiace kritérium:
Cena - 100 %
CPV kód:
33621000-9 - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány33621000-9 - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány
Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/vykonania stavebných prác:Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Slovensko
Predpokladaná hodnota v € bez DPH:3 183 383 000,00 €
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:Nie
Dátum vyhlásenia súťaže:04.07.2016
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:21.07.2016 10:00

Zoznam uchádzačov


Názov uchádzača
Výška cenovej ponuky
Úspora
Priemerná zľava v ponukách uchádzača
Stav
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and t
Lorem Ipsum
99,9 %
7,2 %
Neúspešný
MED - ART, spol. s r.o.
3 150 534 €
99,9 %
7,3 %
Víťaz

Geografické rozloženie uchádzačov


MAPKSCDSGAHCPNSESITTBNILMANMPEPBPDPUTNKNLVNRNZSATOZMBYCADKKMLMMTNORKTRTSZABBBSBRDTKALCPTRARSVKZVZCZHBJHEKKLEMLPPPOSBSVSLSPSKVTGLBAKSMIRVSOSNTVKE

Dokumenty


Názov dokumentu
Typ dokumentu
Dátum zverejnenia
+1INO-Otváranie časti ponúk Kritériá
Iný dokument k zákazke21.07.2016
+1Informácia o otváraní ponúk
Informácia o otváraní ponúk06.07.2016
+1Vysvetlenie súťažných podkladov
Iný dokument k zákazke13.07.2016
+2Zápisnica z otvárania ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk10.10.2016
+1Súťažné podklady
Súťažné podklady30.06.2016
+2Ponuky uchádzačov
Ponuky uchádzačov10.10.2016
+1Súťažné podklady - Návrh na plnenie kritérií
Súťažné podklady30.06.2016
+1Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti10.10.2016
+1Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk16.08.2016
+1Správa o zákazke
Správa o zákazke10.10.2016