Moja zóna

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832
2020372640
SK2020372640
2000-2999 zamestnancov
01.05.1992
Výroba rafin.ropn.prod.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,05
0,04
37,6 %
-81,9 mil. €
-575,3 %
2020/2019
2,64 mld. €
-27,2 %
2020/2019
-0,03
-588 %
2020/2019
847 mil. €
-68,7 %
2020/2019
N/A

ZiskSLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
150 mil. €
100 mil. €
50 mil. €
0 €
-50 mil. €
-100 mil. €

TržbySLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
4 mld. €
3,5 mld. €
3 mld. €
2,5 mld. €

SkóringSLOVNAFT, a.s.


1,6
0,62
n/a
1,08

Zisk pred zdanenímSLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
200 mil. €
100 mil. €
0 €
-100 mil. €
-200 mil. €

EBITDASLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
400 mil. €
300 mil. €
200 mil. €
100 mil. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SLOVNAFT, a.s.


Štatutári SLOVNAFT, a.s.


Spoločníci SLOVNAFT, a.s.


Predmety podnikania SLOVNAFT, a.s.


Kataster SLOVNAFT, a.s.


Skrátené výkazy SLOVNAFT, a.s.