Prehľad o organizácii
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832
2020372640
SK2020372640
2000-2999 zamestnancov
01.05.1992
Výroba rafin.ropn.prod.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,09
0,15
0,05
38,1 %
253 mil. €
408,7 %
2021/2020
4,18 mld. €
58,1 %
2021/2020
0,09
373,2 %
2021/2020
899 mil. €
-1,9 %
2022/2021
N/A

Zisk SLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 mil. €
200 mil. €
100 mil. €
0 €
-100 mil. €
transparex.sk

Tržby SLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mld. €
4 mld. €
3 mld. €
2 mld. €
1 mld. €
0 €
transparex.sk
1,61
0,62
n/a
1,38

Zisk pred zdanením SLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 mil. €
200 mil. €
0 €
-200 mil. €
transparex.sk

EBITDA SLOVNAFT, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 mil. €
400 mil. €
300 mil. €
200 mil. €
100 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLOVNAFT, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVNAFT, a.s.


Predstavenstvo SLOVNAFT, a.s.


Člen dozorného orgánu SLOVNAFT, a.s.


Jediný akcionár a.s. SLOVNAFT, a.s.


Prokurista SLOVNAFT, a.s.


Predmet činnosti SLOVNAFT, a.s.


Kataster SLOVNAFT, a.s.


Skrátené výkazy SLOVNAFT, a.s.