Moja zóna

GAMO a.s.

Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
36033987
2020087498
SK2020087498
50-99 zamestnancov
23.12.1998
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,1
0,19
0,71
50,3 %
465 tis. €
-69,3 %
2020/2019
10,8 mil. €
-14,4 %
2020/2019
0,1
-52,7 %
2020/2019
38,2 mil. €
67,7 %
2020/2019
N/A

ZiskGAMO a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

TržbyGAMO a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €

SkóringGAMO a.s.


10,28
0,5
0,21
1,95

Zisk pred zdanenímGAMO a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

EBITDAGAMO a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod GAMO a.s.


Štatutári GAMO a.s.


Spoločníci GAMO a.s.


Predmety podnikania GAMO a.s.


Kataster GAMO a.s.


Skrátené výkazy GAMO a.s.