Prehľad o organizácii
GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
36033987
2020087498
SK2020087498
50-99 zamestnancov
23.12.1998
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,1
0,39
64 %
-143 tis. €
-463,7 %
2022/2021
6,89 mil. €
-12,2 %
2022/2021
-0,03
-439,6 %
2022/2021
38,9 mil. €
71,9 %
2022/2021
N/A

Zisk GAMO a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby GAMO a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
6,3
0,36
0,27
1,46

Zisk pred zdanením GAMO a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA GAMO a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GAMO a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAMO a.s.


Predstavenstvo GAMO a.s.


Člen dozorného orgánu GAMO a.s.


Predmet činnosti GAMO a.s.


Kataster GAMO a.s.


Skrátené výkazy GAMO a.s.