Moja zóna
DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze
Gaštanová 1, 066 80 Humenné
00000035
2020510657
Nemá
nezistený
31.12.1991
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze


Štatutári DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze


Spoločníci DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze


Predmety podnikania DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze


Kataster DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze


Skrátené výkazy DRUŽSTVO AGROKOMBINÁT HUMENNÉ v konkurze