Prehľad o organizácii
Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre
Hviezdoslavova 13, Nitra
00000273
Nemá
14.01.1954
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre


Štatutárny orgán Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre


Predmet činnosti Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Nitre