Prehľad o organizácii
Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch
Šurany
00000290
Nemá
10.04.1953
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch


Predstavenstvo Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch


Prokurista Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch


Predmet činnosti Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch


Kataster Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Šuranoch