Prehľad o organizácii
Melioračné družstvo v Nových Sadoch
Nové Sady
00000297
Nemá
24.11.1959
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Melioračné družstvo v Nových Sadoch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Melioračné družstvo v Nových Sadoch


Štatutárny orgán Melioračné družstvo v Nových Sadoch


Predmet činnosti Melioračné družstvo v Nových Sadoch


Kataster Melioračné družstvo v Nových Sadoch