Prehľad o organizácii
EXPRES NET, k.s.
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
00000599
Nemá
27.04.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,44 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod EXPRES NET, k.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EXPRES NET, k.s.


Konateľ EXPRES NET, k.s.


Komplementár EXPRES NET, k.s.


Predstavenstvo EXPRES NET, k.s.


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba EXPRES NET, k.s.


Člen dozorného orgánu EXPRES NET, k.s.


Jediný akcionár a.s. EXPRES NET, k.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EXPRES NET, k.s.


Komanditista EXPRES NET, k.s.


Komplementár EXPRES NET, k.s.


Predmet činnosti EXPRES NET, k.s.


Kataster EXPRES NET, k.s.