Moja zóna
TECHNOPOL, a.s.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
00000698
2020411063
SK2020411063
5-9 zamestnancov
18.02.1970
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,23
30,24
0,4 %
3,97 mil. €
-41,9 %
2021/2020
172 tis. €
-3,3 %
2021/2020
0,23
-18,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TECHNOPOL, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby TECHNOPOL, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

102,31
1
0
137,87

Zisk pred zdanením TECHNOPOL, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA TECHNOPOL, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TECHNOPOL, a.s.


Štatutári TECHNOPOL, a.s.


Spoločníci TECHNOPOL, a.s.


Predmety podnikania TECHNOPOL, a.s.


Kataster TECHNOPOL, a.s.


Skrátené výkazy TECHNOPOL, a.s.