Prehľad o organizácii
TECHNOPOL, a.s.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
00000698
2020411063
SK2020411063
5-9 zamestnancov
18.02.1970
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
9,61
0,5 %
26,7 tis. €
-99,3 %
2022/2021
172 tis. €
0 %
2022/2021
0
-99,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TECHNOPOL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby TECHNOPOL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
190 tis. €
185 tis. €
180 tis. €
175 tis. €
170 tis. €
transparex.sk
92,09
1
0
61,18

Zisk pred zdanením TECHNOPOL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TECHNOPOL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TECHNOPOL, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TECHNOPOL, a.s.


Predstavenstvo TECHNOPOL, a.s.


Člen dozorného orgánu TECHNOPOL, a.s.


Jediný akcionár a.s. TECHNOPOL, a.s.


Prokurista TECHNOPOL, a.s.


Predmet činnosti TECHNOPOL, a.s.


Kataster TECHNOPOL, a.s.


Skrátené výkazy TECHNOPOL, a.s.