Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
027 12 Čimhová
00001805
2020426320
SK2020426320
5-9 zamestnancov
25.02.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 183/L
-1,77 tis. €
15,8 %
2023/2022
337 tis. €
-0,9 %
2023/2022
-0
17,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
1,7
0,74
1,15
2,24

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Vít Čelko027 12 Vitanová19.01.2005
Ing. Darina TomajkováVitanová19.01.2005


Konanie menom spoločnosti [16.01.2008]

V mene družstva sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, každý samostatne.

Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Vladimír ZaťkoČimhová07.01.2005
Miroslav ĎobekVitanová07.01.2005
Anna PisoňováLiesek26.06.2006

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Názov
Vznik
Zánik
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve08.09.2021
- poľnohospodárska výroba a predaj nespracovaných produktov za účelom ich spracovania, alebo ďalšieho predaja16.09.1993
- výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia16.09.1993
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok16.09.1993
- výroba a opravy poľnohospodárskych strojov16.09.1993
- výroba kovových konštrukcií a ich častí16.09.1993
- zámočníctvo16.09.1993
- výroba iného kovového tovaru16.09.1993
- výroba piliarska a impregnácia dreva16.09.1993
- výroba nábytku16.09.1993
- veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami16.09.1993
- veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi16.09.1993
- veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi16.09.1993
- veľkoobch. so železiar. tovar., inštalatérskym a vykur. zariad.16.09.1993
- veľkoobch. so poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.16.09.1993
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení16.09.1993
- prenájom stavebných strojov a zariadení16.09.1993
- prenájom motorových vozidiel16.09.1993
- prenájom nehnuteľností16.09.1993
- skladovanie16.09.1993
- predaj, údržba a oprava motor. vozidiel, predaj pohonných hmôt16.09.1993
- výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo16.09.1993
- stravovanie závodné a iné účelové16.09.1993
- bufety16.09.1993
- pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava16.09.1993
- ubytovacie zariadenie - chata16.09.1993
- výroba, spracovanie, predaj poľnohospodárskych výrobkov,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj lesných výrobkov a rýb,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, strojov, strojových súčastí a ďalších poľnohospodárskych potrieb,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj elektronických výrobkov,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj strojárskych výrobkov,25.02.197415.09.1993
- stavebno-montážna činnosť,25.02.197415.09.1993
- kovovýroba,25.02.197415.09.1993
- drevovýroba,25.02.197415.09.1993
- krajčírstvo,25.02.197415.09.1993
- obchodná činnosť, ubytovacie a stravovacie služby,25.02.197415.09.1993
- prenájom výrobných prostriedkov,25.02.197415.09.1993
- poskytovanie služieb pre podniky, súkromných podnikateľov a občanov,25.02.197415.09.1993
- ťažba nerastných surovín pre vlastnú potrebu a predaj ostatným právnickým subjektom, podnikateľom, občanom,25.02.197415.09.1993
- chemické, fyzikálne a biologické rozbory v agrolaboratóriu,25.02.197415.09.1993
- prevádzanie revízií elektrických zariadení a školenia z vyhl.č. 51/78 Zb., revízií nízkotlakových a strednotlakových kotlov, školenia a preskúšania kuričov,25.02.197415.09.1993
- výroba, výstavba a montáž fluidných teplární pre právnické subjekty,25.02.197415.09.1993
- výroba a predaj košikárskych výrobkov,25.02.197415.09.1993
- doprava,25.02.197415.09.1993
- zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.25.02.197415.09.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL