Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
027 12 Čimhová
00001805
2020426320
SK2020426320
10-19 zamestnancov
25.02.1974
Služ.súvis.s chov.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,01
16 %
-1,62 tis. €
-192,1 %
2021/2020
286 tis. €
-35,4 %
2021/2020
-0
-190,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk

1,7
0,84
1,38
3,17

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Štatutári Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Kataster Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej