Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
027 12 Čimhová
00001805
2020426320
SK2020426320
10-19 zamestnancov
25.02.1974
Služ.súvis.s chov.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,01
24,1 %
-2,1 tis. €
-29,6 %
2022/2021
340 tis. €
18,8 %
2022/2021
-0
-17,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
1,7
0,76
1,12
2,29

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Kataster Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej