Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
027 12 Čimhová
00001805
2020426320
SK2020426320
10-19 zamestnancov
25.02.1974
Služ.súvis.s chov.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,03
15,6 %
-554 €
-116,9 %
2020/2019
443 tis. €
27,1 %
2020/2019
-0
-116,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €

1,7
0,84
0,71
3,3

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Štatutári Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Kataster Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej