Prehľad o organizácii
Puncový úrad Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Medená 10
00002551
2020801475
SK2020801475
20-24 zamestnancov
01.05.1988
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Puncový úrad Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Puncový úrad Slovenskej republiky


Zainteresovné osoby Puncový úrad Slovenskej republiky


Predmet činnosti Puncový úrad Slovenskej republiky


Kataster Puncový úrad Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Puncový úrad Slovenskej republiky