Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
029 51 Ťapešovo
00003221
2020426342
SK2020426342
25-49 zamestnancov
01.03.1990
Chov hospodár.zvierat
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,01
67,7 %
19,8 tis. €
83,9 %
2022/2021
2,12 mil. €
31,7 %
2022/2021
0
63,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
transparex.sk
2,49
0,32
0,04
0,85

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Predstavenstvo Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Predmet činnosti Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Kataster Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo