Moja zóna
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
029 51 Ťapešovo
00003221
2020426342
SK2020426342
25-49 zamestnancov
01.03.1990
Chov hospodár.zvierat
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,02
75 %
6,22 tis. €
484,3 %
2020/2019
1,72 mil. €
16,1 %
2020/2019
0
431,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Tržby Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €

1,65
0,25
0,31
0,91

Zisk pred zdanením Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDA Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Štatutári Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Spoločníci Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Predmety podnikania Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Kataster Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo