Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Pohorelá
976 69 Pohorelá
00005827
Nemá
25.08.1974
23.02.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Pohorelá


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Pohorelá


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Pohorelá


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Pohorelá


Kataster Poľnohospodárske družstvo Pohorelá