Moja zóna
Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava
Jelšava
00007871
Nemá
01.01.1800
23.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Štatutári Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Spoločníci Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Predmety podnikania Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Kataster Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava