Prehľad o organizácii
Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava
Jelšava
00007871
Nemá
01.01.1800
23.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Predmet činnosti Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava


Kataster Hospodárske stredisko Základnej organizácie Federálneho odborového zväzu Jelšava