Prehľad o organizácii
Slovenský investičný holding, s. r. o.
Osadná 11, 831 03 Bratislava
00011088
Nemá
nezistený
23.11.1990
29.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenský investičný holding, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský investičný holding, s. r. o.


Konateľ Slovenský investičný holding, s. r. o.


Predstavenstvo Slovenský investičný holding, s. r. o.


Člen dozorného orgánu Slovenský investičný holding, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slovenský investičný holding, s. r. o.


Predmet činnosti Slovenský investičný holding, s. r. o.


Kataster Slovenský investičný holding, s. r. o.


Skrátené výkazy Slovenský investičný holding, s. r. o.