Prehľad o organizácii
Technické sklo, a.s. v likvidácii
Agátova 22, 844 03 Bratislava
00012670
2020312173
SK2020312173
nezistený
01.01.1991
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,61
0,2 %
61,8 tis. €
19,8 %
2022/2021
51,8 tis. €
227,4 %
2022/2021
0,04
19,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Technické sklo, a.s. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Technické sklo, a.s. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
0,14
1
1,01
2,79

Zisk pred zdanením Technické sklo, a.s. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Technické sklo, a.s. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Technické sklo, a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technické sklo, a.s. v likvidácii


Likvidátor Technické sklo, a.s. v likvidácii


Predstavenstvo Technické sklo, a.s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu Technické sklo, a.s. v likvidácii


Jediný akcionár a.s. Technické sklo, a.s. v likvidácii


Prokurista Technické sklo, a.s. v likvidácii


Predmet činnosti Technické sklo, a.s. v likvidácii


Kataster Technické sklo, a.s. v likvidácii


Skrátené výkazy Technické sklo, a.s. v likvidácii