Moja zóna
Technické sklo, a.s.
Agátova 22, 844 03 Bratislava
00012670
2020312173
SK2020312173
nezistený
01.01.1991
Prenájom ost.stroj.,tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,01
3,7 %
51,5 tis. €
192,4 %
2021/2020
15,8 tis. €
-96,9 %
2021/2020
0,03
195,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Technické sklo, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €

Tržby Technické sklo, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

0,14
0,96
77,86
22,05

Zisk pred zdanením Technické sklo, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €

EBITDA Technické sklo, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €

Koneční uživatelia výhod Technické sklo, a.s.


Štatutári Technické sklo, a.s.


Spoločníci Technické sklo, a.s.


Predmety podnikania Technické sklo, a.s.


Kataster Technické sklo, a.s.


Skrátené výkazy Technické sklo, a.s.