Prehľad o organizácii
Slovenská akadémia vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 49
00037869
2020844914
SK2020844914
100-149 zamestnancov
01.01.1978
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,28 mil. €
-54,3 %
2022/2021
45,3 mil. €
-83,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská akadémia vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská akadémia vied


Predseda Slovenská akadémia vied


Predmet činnosti Slovenská akadémia vied


Kataster Slovenská akadémia vied


Skrátené výkazy Slovenská akadémia vied