Moja zóna
Slovenská akadémia vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 49
00037869
2020844914
SK2020844914
100-149 zamestnancov
01.01.1978
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
946 tis. €
-33,6 %
2021/2020
24 mil. €
-69,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská akadémia vied


Štatutári Slovenská akadémia vied


Spoločníci Slovenská akadémia vied


Predmety podnikania Slovenská akadémia vied


Kataster Slovenská akadémia vied


Skrátené výkazy Slovenská akadémia vied