Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči
038 35 Valča
00048364
Nemá
30.01.1976
10.12.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Kataster Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči