Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči
038 35 Valča
00048364
Nemá
30.01.1976
10.12.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Štatutári Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči


Kataster Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom vo Valči