Prehľad o organizácii
"Poľnohospodárske družstvo Trnava"
Pionierske námestie 1, Biely Kostol
00057363
Nemá
01.01.1975
20.03.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Poľnohospodárske družstvo Trnava"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Poľnohospodárske družstvo Trnava"


Predstaventvo "Poľnohospodárske družstvo Trnava"


Predmet činnosti "Poľnohospodárske družstvo Trnava"


Kataster "Poľnohospodárske družstvo Trnava"