Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder
Veľký Meder, Komárňanská 203/18, 93201, Slovenská republika
00059030
2021002049
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1986
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Kataster Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder