Prehľad o organizácii
RP HOLDING, a.s.
Kuzmányho 57, 040 01 Košice
00078298
Nemá
01.04.1992
02.06.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RP HOLDING, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RP HOLDING, a.s.


Predstaventvo RP HOLDING, a.s.


Člen dozorného orgánu RP HOLDING, a.s.


Správca konkurznej podstaty RP HOLDING, a.s.


Predmet činnosti RP HOLDING, a.s.


Kataster RP HOLDING, a.s.