Moja zóna
Zoologická záhrada Košice
Košice - mestská časť Kavečany, Ulica k Zoologickej záhrade 326/1
00083089
2020764548
SK2020764548
50-99 zamestnancov
01.01.1980
Čin.botan.,zoo.záhrad
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
11 mil. €
119,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Zoologická záhrada Košice


Štatutári Zoologická záhrada Košice


Spoločníci Zoologická záhrada Košice


Predmety podnikania Zoologická záhrada Košice


Kataster Zoologická záhrada Košice


Skrátené výkazy Zoologická záhrada Košice