Prehľad o organizácii
Zoologická záhrada Košice
Košice - mestská časť Kavečany, Ulica k Zoologickej záhrade 326/1
00083089
2020764548
SK2020764548
50-99 zamestnancov
01.01.1980
Čin.botan.,zoo.záhrad
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,8 mil. €
-8,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Zoologická záhrada Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zoologická záhrada Košice


Riaditeľ Zoologická záhrada Košice


Zriaďovateľ Zoologická záhrada Košice


Predmet činnosti Zoologická záhrada Košice


Kataster Zoologická záhrada Košice


Skrátené výkazy Zoologická záhrada Košice