Moja zóna
Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach
Dolné Plachtince
00111111
Nemá
24.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach


Štatutári Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach


Spoločníci Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach


Predmety podnikania Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach


Kataster Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia Víťazného februára so sídlom v Dolných Plachtinciach