Prehľad o organizácii
Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok
J. Jančeka, Ružomberok
00111562
2021493892
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1973
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
83,8 tis. €
-98,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Riaditeľ Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Zriaďovateľ Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Predmet činnosti Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Kataster Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok


Skrátené výkazy Diagnostické centrum, J. Jančeka 32, Ružomberok