Moja zóna
Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa
Mierová 137, Tornaľa
00111571
2021629852
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1996
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
399 tis. €
-88,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Štatutári Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Spoločníci Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Kataster Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa