Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa
Mierová 137, Tornaľa
00111571
2021629852
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1996
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
434 tis. €
170,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Riaditeľ Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Kataster Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Mierová 137, Tornaľa