Moja zóna
MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice
Rastislavova ul., Košice
00149748
Nemá
nezistený
20.02.1989
Sprostr.obch.s nábytkom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Štatutári MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Spoločníci MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Predmety podnikania MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Kataster MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Skrátené výkazy MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice