Prehľad o organizácii
MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice
Rastislavova ul., Košice
00149748
Nemá
nezistený
20.02.1989
07.12.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Zriaďovateľ ZO MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Predmet činnosti MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Kataster MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice


Skrátené výkazy MEDIKA, š.p., odštepný závod 3, Košice