Prehľad o organizácii
AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii
Priemyselná 4, 917 01 Trnava
00149837
Nemá
24.04.1975
23.03.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii


Likvidátor AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii


Predstavenstvo AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii


Predmet činnosti AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii


Kataster AG progres, spoločný podnik Trnava v likvidácii