Prehľad o organizácii
PODOS - podnik drobných služieb
Partizánska 1089/2, Malacky
00151319
Nemá
01.11.1991
09.07.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PODOS - podnik drobných služieb


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PODOS - podnik drobných služieb


Riaditeľ PODOS - podnik drobných služieb


Zakladateľ štátneho podniku PODOS - podnik drobných služieb


Predmet činnosti PODOS - podnik drobných služieb


Kataster PODOS - podnik drobných služieb