Moja zóna
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 2, 81272, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK2020571520
30000+ zamestnancov
01.05.1988
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
857 tis. €
188,1 %
2021/2020
2,36 mld. €
-86,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky