Prehľad o organizácii
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 2, 81272, Slovenská republika
00151866
2020571520
SK2020571520
30000+ zamestnancov
01.05.1988
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,18 mil. €
-51,4 %
2022/2021
2,66 mld. €
294 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky