Prehľad o organizácii
ZVL BEARINGS Prešov a.s.
Košická 1, 081 62 Prešov
00152587
Nemá
01.05.1992
27.01.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Predstavenstvo ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Člen dozorného orgánu ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Správca konkurznej podstaty ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Predmet činnosti ZVL BEARINGS Prešov a.s.


Kataster ZVL BEARINGS Prešov a.s.