Moja zóna
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik
Čsl. armády 24, 974 00 Banská Bystrica
00154563
Nemá
01.07.1989
01.01.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská automobilová doprava, štátny podnik


Štatutári Slovenská automobilová doprava, štátny podnik


Spoločníci Slovenská automobilová doprava, štátny podnik


Predmety podnikania Slovenská automobilová doprava, štátny podnik


Kataster Slovenská automobilová doprava, štátny podnik