Prehľad o organizácii
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingová 7152/5, 81109, Slovenská republika
00156906
2020890190
SK2020890190
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,64 tis. €
26,2 mil. €
-52,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenská inšpekcia životného prostredia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská inšpekcia životného prostredia


Generálny riaditeľ Slovenská inšpekcia životného prostredia


Zriaďovateľ Slovenská inšpekcia životného prostredia


Predmet činnosti Slovenská inšpekcia životného prostredia


Kataster Slovenská inšpekcia životného prostredia


Skrátené výkazy Slovenská inšpekcia životného prostredia