Moja zóna
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingová 7152/5, 81109, Slovenská republika
00156906
2020890190
SK2020890190
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,64 tis. €
24,9 mil. €
1 745,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenská inšpekcia životného prostredia


Štatutári Slovenská inšpekcia životného prostredia


Spoločníci Slovenská inšpekcia životného prostredia


Predmety podnikania Slovenská inšpekcia životného prostredia


Kataster Slovenská inšpekcia životného prostredia


Skrátené výkazy Slovenská inšpekcia životného prostredia