Prehľad o organizácii
DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii
Pod kalváriou 16, Topoľčany
00157201
Nemá
01.07.1990
29.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii


Likvidátor DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii


Štatutárny orgán DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii


Predmet činnosti DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii


Kataster DOVOTEX, spoločný podnik v likvidácii