Prehľad o organizácii
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716
2021246590
SK2021246590
500-999 zamestnancov
12.12.1992
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
26,5 tis. €
-80 %
2022/2021
53,7 mil. €
-90,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Rektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Predmet činnosti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Kataster Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Skrátené výkazy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre