Moja zóna
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716
2021246590
SK2021246590
500-999 zamestnancov
12.12.1992
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
22,9 tis. €
1 287 %
2021/2020
52,8 mil. €
407,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Štatutári Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Spoločníci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Predmety podnikania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Kataster Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


Skrátené výkazy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre