Moja zóna
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta
Esterházyovcov 10, Galanta
00158984
2021009265
SK2021009265
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,45 mil. €
-64 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Štatutári Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Spoločníci Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Predmety podnikania Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Kataster Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Skrátené výkazy Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta