Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta
Esterházyovcov 10, Galanta
00158984
2021009265
SK2021009265
50-99 zamestnancov
01.09.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,17 mil. €
87,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Riaditeľ Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Zriaďovateľ Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Predmet činnosti Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Kataster Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta


Skrátené výkazy Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta