Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Kukučínova 23, Košice - mestská časť Juh
00159433
2021201237
SK2021201237
25-49 zamestnancov
25.05.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
370 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Riaditeľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Predmet činnosti Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice