Moja zóna
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
Kukučínova 23, Košice - mestská časť Juh
00159433
2021201237
SK2021201237
50-99 zamestnancov
25.05.1969
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
330 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Štatutári Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Spoločníci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Predmety podnikania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice