Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci
094 12 Vechec
00159719
Nemá
26.11.1975
10.10.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Kataster Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci