Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci
094 12 Vechec
00159719
Nemá
26.11.1975
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Štatutári Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci


Kataster Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci