Moja zóna
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Pohraničná 10, Komárno
00160199
2021017768
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1945
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
763 tis. €

Zisk Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


Štatutári Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


Spoločníci Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


Predmety podnikania Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


Kataster Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno


Skrátené výkazy Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno