Moja zóna
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
1. mája 8, Malacky
00160229
2020650489
Nemá
25-49 zamestnancov
30.07.1926
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
239 tis. €
-93,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Štatutári Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Spoločníci Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Predmety podnikania Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Kataster Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Skrátené výkazy Gymnázium, 1. mája 8, Malacky