Prehľad o organizácii
Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
1. mája 8, Malacky
00160229
2020650489
Nemá
25-49 zamestnancov
30.07.1926
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
281 tis. €
267 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Riaditeľ Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Zriaďovateľ Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Predmet činnosti Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Kataster Gymnázium, 1. mája 8, Malacky


Skrátené výkazy Gymnázium, 1. mája 8, Malacky