Moja zóna
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
Nám. SNP 9, Piešťany
00160318
2020530688
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1936
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
773 tis. €
-35,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Štatutári Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Spoločníci Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Predmety podnikania Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Kataster Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Skrátené výkazy Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany