Prehľad o organizácii
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
Nám. SNP 9, Piešťany
00160318
2020530688
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1936
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
918 tis. €
88,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Riaditeľ Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Zriaďovateľ Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Predmet činnosti Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Kataster Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany


Skrátené výkazy Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany