Moja zóna
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Javorová, Rajec
00160776
2021487908
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1971
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Štatutári Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Spoločníci Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Predmety podnikania Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Kataster Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Skrátené výkazy Gymnázium, Javorová 5, Rajec