Prehľad o organizácii
Gymnázium, Javorová 5, Rajec
Javorová, Rajec
00160776
2021487908
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1971
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Riaditeľ Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Zriaďovateľ Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Predmet činnosti Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Kataster Gymnázium, Javorová 5, Rajec


Skrátené výkazy Gymnázium, Javorová 5, Rajec