Moja zóna
Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278, Trstená
00160822
2020571531
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
61,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Martina Hattalu


Štatutári Gymnázium Martina Hattalu


Spoločníci Gymnázium Martina Hattalu


Predmety podnikania Gymnázium Martina Hattalu


Kataster Gymnázium Martina Hattalu


Skrátené výkazy Gymnázium Martina Hattalu