Moja zóna
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Veľká okružná, Žilina
00160890
2021508335
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
410 €
4 123,9 %
2020/2019
706 tis. €
132 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Štatutári Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Spoločníci Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Predmety podnikania Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Kataster Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Skrátené výkazy Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina