Prehľad o organizácii
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Veľká okružná, Žilina
00160890
2021508335
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
410 €
881 tis. €
-34,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Riaditeľ Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Zriaďovateľ Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Predmet činnosti Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Kataster Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Skrátené výkazy Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina