Prehľad o organizácii
Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
00161250
2020539906
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1957
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
94,1 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Riaditeľ Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Zriaďovateľ Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Predmet činnosti Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Kataster Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany


Skrátené výkazy Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany