Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
Cabajská, 950 50 Nitra
00161373
2021062516
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1952
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
-12,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra