Moja zóna
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
Cabajská 4, Nitra
00161373
2021062516
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1952
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
-12,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Štatutári Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Spoločníci Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra